Certificaten

Kwaliteit is wat onze klanten verwachten, maar ook krijgen.
Zeker in onze markt waarbij herhalende werkzaamheden voorkomen, is een constante en hoge kwaliteit van cruciaal belang.

Al onze producten worden bij onze leveranciers steekproefsgewijs mechanisch en chemisch getest.
Dit gebeurt bij een onafhankelijk en erkend laboratorium.
Onze leveranciers beschikken minimaal over onderstaande certificeringen:

  • ISO 9001:2015
  • CE Certificaat EN 10025-1
  • CE Certificaat EN 10210-1
  • CE Certificaat EN 10219-1